ขอต้อนรับ !

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไชต์ ครูบุเหลือ นี่เป็นเว็ไซต์ที่ผมใช้ html5+css3 ผมรู้สึกถึงความตื่นตาของผมรับชม
มันสามารถปรับหน้าเว็บให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์ที่คุณใช้ และยังมีอีกหลายอย่างที่หน้าสนใจ..

การศึกษา


ประถมศึกษา บ้านนองถ่ม(คุรุฯ) 2543 ป.05
มัธยมศึกษาตอนต้น หนองถ่มวิทยา 2546 รบ. 1 ต.
มัธยมศึกษาตอนปลาย หนองถ่มวิทยา 2549 รบ. 1 ป.
ปริญญาตรี มรภ.ศรีสะเกษ 2555 ค.บ.

 

Next

ความสามารถ

  1. เล่นดนตรีไทยพื้นเมือง  (พิณ , โหวต , โปงลาง , ขลุ่ย , ซออู้)
  2. เล่นดนตรีสากล  (คีย์บอร์ด , กลองชุด , กีต้าเบส)
  3. การพูด  พูดสุนทรพจน์  ,  การจัดรายการเพลง  ,การจัดรายการให้สาระความรู้  ,  พูด  Talk Show

 

Next

การทำงาน

ปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทศาสนาวัดสะอาด
เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน, พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน, ระบบตรวจผลการเรียนออนไลน์, ระบบเช็คสถิตินักเรียน

ติดต่อเรา

กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มเพื่อส่งถึงเรา